Trang chủ Tin tức - Sự kiện Hình ảnh hoạt động LIÊN HỆ
      CÁC CHUYÊN MỤC
       Thông tin cần biết 
       Liên kết Web 

       Hình ảnh hoạt động 
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024
13.05.2024 16:56

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024


Ngày 24/04/2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Lệ ninh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 

 Đại hội được khai mạc vào hồi 14h00' với sự tham dự của 25 cổ đông tham dự trực tiếp có quyền biểu quyết và 520 cổ đông qua ủy quyền, đại diện cho 8.230.067 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Lệ Ninh.


                                                                          Đoàn chủ trì Đại hội đông thường niên năm 2024

Đại hội đã được nghe các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua các báo cáo và các tờ trình như sau:

Đại hội đã được nghe đồng chí Nguyễn Mậu Hào - Chủ tịch HĐQT công ty công bố công văn số728/UBND-KT ngày 24/04/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu để Người đai diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại các công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; Công văn số 707/UBND-KT ngày 22/04/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn nhà nước ại Công ty Cổ phần Lệ Ninh biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.


                                                                       Ông Nguyễn Mậu Hào - Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu tại Đại Hội

Đại hội đã nghe và thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Đại hội đã nghe Ông Lê Hồng Sơn - Trưởng ban kiểm soát công ty thông qua Báo cáo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024. thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Đại hội đã nghe ông Lê Thanh Hùng - Giám đốc công ty thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; thông qua  Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, trưởng phòng Kế toán - thống kê, thư ký HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát, Trưởng phòng Kế toán - Thống kêvà thư ký HĐQT năm 2024; Thông qua tờ trình kết quả hoạt động SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; kế hoạch sản xuất và phân phối lợi nhuận năm 2024.


 
                                                              Ông Lê Thanh Hùng - Giám đốc công ty phát biểu tại Đại hội

 Sau một thời gian làm việc tích cực, hiệu quả, trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, các cổ đông đã thông qua toàn bộ nội dung được trình bày tại Đại hội với kết quả biểu quyết đạt 100% số phiếu nhất trí. Đại Hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 17h00' cùng ngày.

Một số hình ảnh nổi bật tại Đại Hội:


_FRIEND1

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
 TIN MỚI 
 SẢN PHẨM 
 Văn bản pháp quy tỉnh 
 Học tập theo Bác Hồ 

 Bài hát về Lệ Ninh 
 Dành cho quảng cáo 
 Thăm dò dư luận 
Bạn đánh giá thế nào về các sản phẩm của Công ty?

 Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp
 Sản phẩm đa dạng
 Bình thường
 Không tốt
 khácKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 2
Thảo luận: 0
 LƯỢT TRUY CẬP 
    
 Quảng cáo 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH
Địa chỉ: Thị trấn Nông trường Lệ Ninh - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232. 3996211 - Fax: 0232. 3996211
Email: leninhqb2412@gmail.com